IT.L1.SYMULATIONS.0.H
Szimulációs módszerek a logisztikában

A Szimulációs módszerek a logisztikában c. kurzus elvégzésével olyan ismereteket sajátíthat el, melyek felhasználásával komplex logisztikai rendszerek szimulációs modellezése, fejlesztése megvalósítható.
False
registered False
in_cart False
is_course_full False

invitation_only False
can_enroll None

can_add_course_to_cart False
Enrollment is Closed

A KURZUSRÓL

Nagyon sok tisztelettel köszöntöm!

Dr. Tamás Péter vagyok a Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézetének oktatója. Engedje meg, hogy röviden ismertessem a "Szimulációs módszerek a logisztikában" c. tárggyal kapcsolatos fontosabb információkat.

A szimulációs módszerek gyakorlati alkalmazása nagy jelentőséggel bír a logisztika területén. Segítségével lehetővé válik a jelenleg működő és a jövőben megvalósítandó logisztikai rendszerek vizsgálata, így az anyag- és információáramlási folyamatok fejlesztése.

A vállalatok életében a sikeres folyamatfejlesztés jelentős versenytényező, mivel költségcsökkenést és/vagy a szolgáltatási színvonal növekedést eredményezhet. A szimulációs modellezés néhány fontos alkalmazási területe lehet, pl.: - az anyagáramlási veszteségek kiküszöbölése megvalósítandó logisztikai rendszereknél, - az emberi és gépi erőforrások működésének vizsgálata, optimalizálása, - a termelési rendszer működésének vizsgálata, optimalizálása, - valamint a sztochasztikus folyamatok vizsgálata, …, stb.

Intézetünk több ipari kutatási projektben is sikeresen alkalmazta a szimulációs technikákat. Elsősorban e tapasztalatok felhasználásával készítettük el a tananyagot. A tárgy oktatásának célja olyan ismeretek átadása, melyek lehetővé teszik komplex logisztikai folyamatok vizsgálatát, fejlesztését.

Az online kurzus során megismerkedhet a szimulációs modellezéshez kapcsolódó alapvető elméleti ismeretekkel, valamint a Plant Simulation keretrendszer alkalmazásával.

A keretrendszer számos előre definiált anyag- és információáramlási objektummal rendelkezik, melyek viselkedése szükség esetén módosítható a SimTalk programnyelv segítségével. A fontosabb modulok megismerését számos gyakorlati példa és ellenőrző kérdés teszi lehetővé. A leckék szakmai tartalma részben egymásra épül, ezért felcserélésük nem ajánlott. Az utolsó lecke elsajátítása a legnehezebb, mivel itt már a korábban szerzett ismeretek felhasználása is szükséges.

Az online kurzus egyes leckéi más tárgyak oktatásában is szerepet kapnak, így a logisztikai folyamatok szimulációja, valamint a logisztikai rendszerek szimulációja tárgyak vonatkozásában.

A tárgy teljesítésének feltétele egy zárthelyi dolgozat megírása és egy féléves feladat sikeres prezentálása. A zárthelyi dolgozat az online kurzus elvégzésével teljesíthető. A féléves feladat elkészítése során egy a megszerzett ismeretek felhasználásával kidolgozott komplex logisztikai rendszer modellezése, fejlesztése a cél. Sok sikert kívánok a kurzus teljesítéséhez! .

Előkövetelmények

-

OKTATÓ(K)

Course Staff Image #1

Dr. Tamás Péter

A Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézetének adjunktusa. Több mint tíz éve lát el oktatási és ipari kutatási feladatokat. Az oktatás területén a lean logisztika és számos szimulációs modellezéssel foglalkozó tárgy elindításában és oktatásában vállalt vezető szerepet. Több mint 30 ipari kutatás résztvevője, melyek során több szimulációs vizsgálati és lean folyamatfejlesztési problémát oldott meg.

Course Staff Image
 #2

Dr. Kovács György

A Miskolci Egyetem, Logisztikai Intézetének egyetemi docense. Több mint tíz éve lát el oktatási és ipari kutatás-fejlesztési feladatokat. Kutatási területe a kompozit szerkezetek tervezése, logisztikai folyamatok és rendszerek optimálása. Több új tantárgy és segédlet kidolgozója, számos ipari kutatás-fejlesztési projekt vezetője és kidolgozója.

 1. Course Number

  IT.L1.SYMULATIONS.0.H
 2. Classes Start

  Sep 25, 2017
 3. Classes End

  Jan 01, 2020
 4. Estimated Effort

  25:00