IT.L1.BASICS.0.H
Logisztika alapjai

A kurzus segít megismerni a logisztika, mint az ipar és a gazdaság számára nagy jelentőségű interdiszciplináris tudomány legfontosabb alapismereteit.
False
registered False
in_cart False
is_course_full False

invitation_only False
can_enroll None

can_add_course_to_cart False
Enrollment is Closed

A kurzusról

Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Logisztika alapjai című kurzuson. Ennek célja, hogy megismertesse a hallgatókat a logisztika tudományágának legfontosabb alapismereteivel, amelyek ma már nélkülözhetetlenek a termelő-és szolgáltató vállalatok anyagáramlási rendszereinek megfelelő működtetéséhez. Emellett a tananyag nagy hangsúlyt fektet a megfelelő részeknél az anyag-és információáramlás együttes tárgyalására, valamint a folyamatorientált megközelítésre, amelyek ma már szintén alapvető elvárások a korszerű logisztikai rendszerek működtetésében.

Napjainkban a logisztikának, mint interdiszciplináris tudomány megkérdőjelezhetetlen jelentőséggel bír. Mindez több okra is visszavezethető. Egyrészt a termelő és a szolgáltató vállalatok, közületek gazdasági eredményessége, hatékonysága, versenyképessége növekedésének egyik legfontosabb eszköze a logisztika, ezért az ilyen ismeretek birtoklása a munkaerőpiacon alapvetően meghatározó. Másrészt a logisztikai rendszer, mint egy nagy kiterjedésű komplex rendszer elemzése, vizsgálata, optimális kialakítása és működtetése jelentős számú jól képzett logisztikai szakember együttműködését, kooperációs készségét igényli, mert a logisztika ugyan önálló diszciplína, de emellett az informatika, az elektronika, az automatizálás, a telekommunikációs technika, a matematikai módszerek, a gazdasági és menedzser ismeretek rendkívül dinamikusan fejlődő módszereinek és eszközeinek a tárházát is igényli, és teszi szükségessé. Az oktatásban a logisztika megjelenése didaktikailag is fontos, mert betölti az integrált szaktárgy szerepét, képes az átfogó szemlélet kifejlesztésére azáltal, hogy a logisztikai rendszer optimális működésének a kialakításánál figyelembe kell venni a termékek jellemzőit, a termelési, a szolgáltatási, a gazdasági folyamatok követelményeit és a rendszerszemlélet maradéktalan érvényesítését. Mindezekent túl a logisztika alkalmas arra, hogy a hallgatóság részére a szakmai elmélyülésre széleskörű kínálatot adjon a napi gyakorlati problémáktól a tudományos kutatást igénylő feladatokig, és minden esetben az alkotó munka sikerét és a kreatív gondolkodásra való késztetés élményét nyújtsa.

A kurzusról általánosan elmondhatóak a továbbiak: tartalmazza a logisztikai rendszerekkel kapcsolatos olyan alapismereteket, amelyeket a gyakorlatban széles körben fel lehet használni; bemutatja a „miskolci logisztika iskola” irányvonalát, amelyben egyszerre jelen van a gyakorlati problémák sokoldalú, strukturált megfogalmazása, megoldása, általánosítása, valamint a gyakrabban előforduló bonyolultabb matematikai modellezést, módszereket igénylő esetekre való utalások; egyaránt támaszkodik a legújabb nemzetközi szakirodalomra és a Logisztikai Intézet logisztika témakörben végzett széleskörű hazai és nemzetközi kutatási – fejlesztési eredményeire.

Előkövetelmények

-

Oktató(k)

Course Staff Image #1

Illés Béla

Biography of instructor/staff member #1

Course Staff Image #2

Skapinyecz Róbert

Biography of instructor/staff member #2

 1. Course Number

  IT.L1.BASICS.0.H
 2. Classes Start

  Sep 25, 2017
 3. Classes End

  Oct 01, 2018
 4. Estimated Effort

  25:00