IT.I1.NUMMAT1.0.Hx
Numerikus módszerek és optimalizálás I.

A kurzus a numerikus módszerek és optimalizálás tématerületek bevezető fejezeteit tárgyalja, elsősorban lineáris rendszerekre vezető feladatok modellezésére és megoldására koncentrálva.
False
registered False
in_cart False
is_course_full False

invitation_only False
can_enroll True

can_add_course_to_cart False

A kurzusról

A kurzus - a nevéhez híven - egyaránt tartalmaz numerikus analízisbeli és operációkutatási, optimalizálási ismereteket is. Mindkét területen a hagyományos kurzusokban bevezető fejezetként szereplő témákkal foglalkozunk. A numerikus módszerek esetén ez a klasszikus és lebegőpontos hibaszámítást valamint a lineáris egyenletrendszerek témakörét jelenti, míg az optimalizálás kapcsán elsősorban a lineáris programozásról lesz szó. Mindkét tudományterület esetén tehát főként lineáris feladatokkal foglalkozunk, a nemlineáris problémák tárgyalása a második kurzusban következik.

A tananyag összeállításánál arra törekedtünk, hogy az elméleti ismeretek elsajátítását számos feladat, probléma megoldásával tegyük könnyebbé. A különböző problémák megoldó algoritmusait kisméretű, kevés változót tartalmazó feladatokon keresztül mutatjuk be a könnyebb érthetőség kedvéért. A gyakorlatban felmerülő, nagyméretű feladatok megoldása azonban reménytelen feladat kézi számolás útján, ezért a Matlab programcsomag és a Microsoft Excel alkalmazását is bemutatjuk numerikus analízisbeli illetve optimalizálási feladatok megoldására.

Előkövetelmények

-

Oktató(k)

Course Staff Image #1

Dr. Karácsony Zsolt

A Miskolci Egyetem oktatója és kutatója. 2012-től a Matematikai Intézet egyetemi docense. Okleveles matematikusi végzettségét a Debreceni Egyetemen szerezte 2003-ban, majd ugyanitt végezte el a doktori tanulmányait is. Ph.D. fokozatot 2011-ben szerzett valószínűségszámítás témakörből. Az elmúlt évek során több éves oktatási és gyakorlatvezetői tapasztalatot szerzett mind numerikus analízis, mind valószínűségszámítás és matematikai statisztikából.

Course Staff Image #2

Dr. Körei Attila

A Miskolci Egyetem Matematikai Intézetének egyetemi docense. Ph.D. fokozatát 2008-ban szerezte a Miskolci Egyetemen. Numerikus analízist, operációkutatást oktat alap és mesterszakokon.

 1. Course Number

  IT.I1.NUMMAT1.0.Hx
 2. Classes Start

  Nov 19, 2015
 3. Classes End

  Jan 20, 2016
 4. Estimated Effort

  25:00
Enroll