NBT_PI156K3
Számításelmélet

Algoritmusok bonyolultságát vetjük össze elméleti síkon. A számítási problémákat bonyolultsági osztályokba (pl. NL, P, NP, PSPACE) szervezzük és megismerjük a "teljes" problémákat. A fő kérdést is fejtegetjük: P = NP?
False
registered False
in_cart False
is_course_full False

invitation_only False
can_enroll True

can_add_course_to_cart False

A kurzusról

Algoritmusok bonyolultságát vetjük össze. Melyik a gyorsabb? Melyik használ kevesebb tárat? Hogyan fejezzük ki az idő- és tárbonyolultságot minden lehetséges inputra vonatkozóan? Mindez elméleti az idő- és tárbonyolultság elméleti fejtegetését kívánja meg.

Először választunk egy elméleti algoritmus modellt: a Turing-gépet. Majd erre felépítjük azokat a fogalmakat, melyek segítségével képesek vagyunk megragadni a Turing-gép egy-egy számítását, annak végkimenetelét, idő- és tárigényét. Megismerkedünk a Turing-gép több változatával is. Kinyomozzuk, hogy ezek milyen viszonyban állnak egymással. Tudja az egyik a másikat szimulálni? Gyorsabb egyik a másiknál?

A fő kérdés a következő lesz: Adott számítási problémát vajon milyen idő-, illetve tárkorlátú Turing-géppel tudunk eldönteni? A számítási problémákat bonyolultsági osztályokba fogjuk sorolni: L, NL, P, NP, PSPACE, EXPTIME, NEXPTIME, EXPSPACE, stb. Továbbá ezen osztályokra teljes problémákat is megismerünk: pl. NP-teljes, PSPACE-teljes stb. problémákat. Ilymódon kategorizáljuk az egyes problémákat: Melyik dönthető el kevés tárral? Melyik dönthető el gyorsan? Melyiknek az eldöntése tarthat kezelhetetlenül sok ideig?

Végül az előző eszközök segítségével fejtegetjük a bonyolultságelmélet fő, mai napig megoldatlan kérdését: vajon P=NP?

Előkövetelmények

Készségek: algoritmizálás, logikus gondolkodás, absztrakció.

Javasolt ismeretek: Fontosabb algoritmusok ismerete (keresések, rendezések, gráfalgoritmusok, prímtesztek). Formális nyelvek, automaták.

Oktató(k)

Dr. Kovásznai Gergely

Dr. Kovásznai Gergely

Főiskolai docens, Matematikai és Informatikai Intézet, Eszterházy Károly Főiskola

Troll Ede

Troll Ede

Tanársegéd, Matematikai és Informatikai Intézet, Eszterházy Károly Főiskola

Pap Melinda

Pap Melinda

Kutatási asszisztens, IoT Kutatóintézet, Eszterházy Károly Főiskola

Enroll